Banská Bystrica

Skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby“

dňa 10. a 11. decembra 2020 o 9:00 hod.

v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby