Humenné, Prešov, Bratislava

Semináre o nových obchodných modeloch pre dizajnérov a marketérov

Ako môžu dizajnéri a marketéri  zefektívniť svoje podnikanie? Užitočné rady, ktoré pomôžu lepšie zvládnuť aj krízové obdobie, prinesie ďalšia séria podujatí zameraných na tvorbu nových obchodných modelov v podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Semináre pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Podujatiami pre dizajnérov bude sprevádzať Michal Staško, ktorý je držiteľom ocenenia RedDot Design Award winner 2013 v kategórii product design, spolu s ekonómom Marianom Hainsom.

Podujatia zamerané na reklamu a marketing bude viesť úspešný bloger a majiteľ vlastnej marketingovej agentúry SamsiDigital  Kamil Aujesky a Oľga Miháliková, manažérka Ceny za architektúru CE ZA AR a odborníčka Slovenskej komory architektov na propagáciu profesie architekta doma aj v zahraničí.

Prvé semináre pre dizajnérov sa uskutočnia 14. júla 2020  v Humennom, 15. júla 2020 v Prešove a 28. júla v Bratislave. Postupne budú pribúdať termíny podujatí aj v ďalších mestách Slovenska.

Podujatia sú určené predovšetkým pre podnikateľov z oblasti dizajnu a marketingu, no zúčastniť sa ich môžu aj kreatívci venujúci sa architektúre alebo programovaniu. Vstup na podujatia je bezplatný.

V prípade záujmu o účasť je potrebné sa vopred zaregistrovať na stránke projektu www.vytvor.me v časti Podujatia, kde je zverejnená Žiadosť o účasť aj s povinnými prílohami. Podrobnejšie informácie je možné získať v konzultačných centrách projektu prípadne e-mailom na adrese kreativnepodujatia@siea.gov.sk.

Národný projekt je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem využiť služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry.

Viac informácii nájdete na www.vytvor.me.