bezplatné semináre SIEA - Trnava, Košice

Semináre Energia pre obce a mestá

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na semináre „Energia pre obce a mestá“, ktoré sa uskutočnia 21. júna 2010 v Trnave a 29. júna 2010 v Košiciach.

 

Prednášky sú určené pre predstaviteľov, manažérov a odborných pracovníkov miest a obcí. Seminár je zameraný na zorientovanie sa v najnovšej energetickej legislatíve a účastníci môžu očakávať aj praktické rady, ako s prehľadom splniť viaceré nové povinnosti. Počas druhého tematického bloku môžu získať najaktuálnejšie informácie o podpore energeticky úsporných opatrení v obciach. Na záver seminára je zaradený blok s prípadovými štúdiami a praktickými skúsenosťami z ukončených realizácií.

Prednášky sú určené pre predstaviteľov, manažérov a odborných pracovníkov miest a obcí. Seminár je zameraný na zorientovanie sa v najnovšej energetickej legislatíve a účastníci môžu očakávať aj praktické rady, ako s prehľadom splniť viaceré nové povinnosti. Počas druhého tematického bloku môžu získať najaktuálnejšie informácie o podpore energeticky úsporných opatrení v obciach. Na záver seminára je zaradený blok s prípadovými štúdiami a praktickými skúsenosťami z ukončených realizácií.

Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame účasť potvrdiť najneskôr tri pracovné dni pred konaním seminára e-mailom na adrese poradenstvo@siea.gov.sk. Do e-mailovej správy je nutné uviesť meno účastníka a názov obce/spoločnosti. Podrobnejšie informácie je možné získať na bezplatnej telefónnej linke odborného energetického poradenstva ŽIT ENERGIOU 0800 199 399 alebo osobne v poradenských centrách v Trenčíne (Jiráskova 5), Banskej Bystrici (Rudlovská cesta 53) a v Košiciach (Krivá 18).

Prvý zo série seminárov Energia pre obce a mestá sa uskutočnil 5. mája 2010 v rámci Výstavy PRO REGION v Banskej Bystrici.

seminar_BB_prednasajuci_23072010_2.JPG

Témy:
Ako profitovať z nových energetických predpisov

NOVÉ LEGISLATÍVNE POVINNOSTI SAMOSPRÁV S PREHĽADOM

– Ako už dnes ovplyvniť zajtrajšie náklady na energie

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA PRE STAROSTOV

– Čo môžu obce pri zanedbaní pravidelnej kontroly kotlov stratiť a čo môžu získať

Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Podpora a financovanie: Dôraz na potenciál úspor

BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVO PRE SAMOSPRÁVY A OBYVATEĽOV

– Ako získať informácie o optimálnom individuálnom riešení

Miroslav Žilinský, Karol Kehér, Sylvia Pálková, Slovenská inovačná a energetická agentúra

GRANTY Z EKOFONDU NA KONCEPČNÉ ZLEPŠOVANIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ VEREJNÝCH BUDOV

– Ako pripraviť efektívne projekty

Zuzana Behríková, Ekofond, n.f.

ÚVEROVÁ LINKA NA PODPORU ROZVOJA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI MUNICIPALÍT

Ing. Marián Holúbek, Enviros, s.r.o.

PREČO A AKO MODERNIZOVAŤ VEREJNÉ OSVETLENIE A ŠTRUKTURÁLNE FONDY

– Svetelno-technická štúdia. Samozrejmosť zmysluplných investícií?

Pavol Kosa, SIEA

Inšpiratívne príklady: Výhody pripravených a efektívnejších

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA PO NÓRSKY

– Na čo nezabudnúť pri zadávaní projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia

Andrea Murínová, SIEA

AKČNÝ PLÁN MESTA NITRA

– Akú stratégiu zvoliť pri koordinácii energeticky úsporných aktivít

Ladislav Ondrejička, Energetická agentúra v Nitre

DOHOVOR PRIMÁTOROV A STAROSTOV

– Prezentácia dodaná Energy Cities bude účastníkom seminára k dispozícii počas prestávky

Program:

9.00 – 9.30 Registrácia

9.30 – 13.00 Prednášky, diskusia

13.00 Obed