bezplatný seminár - Bratislava

Seminár Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie

Pre zástupcov vlastníkov bytov a správcovských spoločností je určený seminár na tému „Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie“, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2011 v Bratislave. Seminár pripravila spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. v spolupráci so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.


Seminár sa uskutoční v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave.

 

Program seminára

9:00 – 9:30 Registrácia

9:30 – 9:40 Otvorenie

9:40 – 10:20 Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy z hľadiska:

a) najvyššej úspory

b) minimálnych nákladov na realizáciu

c) príklad návrhu a realizácie systému na bytovom dome

10:20 – 11:00 Čo by mal investor vyžadovať od dodávateľa

11:00 – 11:20 Prestávka s občerstvením

11:20 – 11:40 Návratnosť investície do solárneho systému pre bytové domy

11:40 – 12:00 Ploché slnečné kolektory verzus trubicové

12:00 – 12:30 Aktuálne dotácie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody

12:30 – 13:00 Diskusia

13:00 Záver

 

Účasť na seminári je nutné potvrdiť e-mailom na adresu julia.vavrekova@zsvb.sk .