bezplatný seminár

Seminár o aktuálnych podmienkach pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW

Seminár pre malých producentov elektriny zo slnečnej energie

Termín konania: 8. 10. 2010

Miesto konania: Pavilón č. 3, poschodie, areál výstaviska EXPO CENTER, Pod Sokolicami 43, medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne

Program: 9.00 registrácia účastníkov, 9.30 prednášky, 13.00 obed

 

Cieľom seminára je poskytnúť praktický prehľad o reálnych možnostiach a problémoch pri využívaní fotovoltických zariadení na Slovensku. Malí producenti elektriny zo slnečnej energie budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré predchádzajú pripojeniu nových zdrojov do siete. Prednášku týkajúcu sa každoročného určovania výkupných cien elektriny z obnoviteľných zdrojov energie prednesie zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na záver seminára je pripravená diskusia s predstaviteľmi jednotlivých distribučných spoločností, ktoré majú povinnosť elektrinu vyprodukovanú z obnoviteľných zdrojov energie vykupovať.

Otázky pre diskutujúcich môžu záujemcovia zasielať už vopred na e-mailovú adresu určenú aj na prihlasovanie na seminár poradenstvo@siea.gov.sk. Prvých 100 zaregistrovaných záujemcov o účasť na seminári môže získať v deň konania seminára voľný vstup na veľtrh ELOSYS 2010.

Vzhľadom na obmedzené kapacity je vhodné účasť potvrdiť najneskôr tri pracovné dni pred konaním seminára. E-mailovú správu je vhodné označiť slovom Fotovoltika a uviesť mená účastníkov, prípadne názov organizácie. Podrobnejšie informácie je možné získať na bezplatnom telefónnom čísle odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399.

Seminár je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého poskytuje SIEA odbornú pomoc v troch poradenských centrách v Trenčíne (Jiráskova 5), v Banskej Bystrici (Rudlovská cesta 53) a v Košiciach (Krivá 18). Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Témy:
Právny rámec a možnosti malých výrobcov elektriny zo slnečnej energie
 • Čo vyplýva z legislatívy a aká je slovenská prax

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 • Uplatňovanie výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v oblasti výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ladislav Gunčaga, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Prípadové štúdie
 • Ako pripraviť, realizovať a prevádzkovať zariadenie na rodinnom dome

Igor Belovič, Schüco International KG

 • Technické riešenia zdrojov do 100 kW

Gabriel Michel, Altener s.r.o

Panelová diskusia
 • Postup a súvislosti pri pripájaní malých fotovoltických zdrojov do distribučnej sústavy

Miroslav Jalec, Západoslovenská energetika, a.s.

Ján Ostrovský, Stredoslovenská energetika, a.s.

Ľuboš Holka, Východoslovenská energetika, a.s.

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatný seminár Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW, ktorý sa uskutoční 8. októbra 2010 v rámci medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne.

Cieľom seminára je poskytnúť praktický prehľad o reálnych možnostiach a problémoch pri využívaní fotovoltických zariadení na Slovensku. Malí producenti elektriny zo slnečnej energie budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré predchádzajú pripojeniu nových zdrojov do siete. Prednášku týkajúcu sa každoročného určovania výkupných cien elektriny z obnoviteľných zdrojov energie prednesie zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na záver seminára je pripravená diskusia s predstaviteľmi jednotlivých distribučných spoločností, ktoré majú povinnosť elektrinu vyprodukovanú z obnoviteľných zdrojov energie vykupovať.

Otázky pre diskutujúcich môžu záujemcovia zasielať už vopred na e-mailovú adresu určenú aj na prihlasovanie na seminár poradenstvo@siea.gov.sk. Prvých 100 zaregistrovaných záujemcov o účasť na seminári môže získať v deň konania seminára voľný vstup na veľtrh ELOSYS 2010. Vzhľadom na obmedzené kapacity je vhodné účasť potvrdiť najneskôr tri pracovné dni pred konaním seminára. E-mailovú správu je vhodné označiť slovom Fotovoltika a uviesť mená účastníkov, prípadne názov organizácie. Podrobnejšie informácie je možné získať na bezplatnom telefónnom čísle odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399 begin_of_the_skype_highlighting 0800 199 399 end_of_the_skype_highlighting.

Seminár je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého poskytuje SIEA odbornú pomoc v troch poradenských centrách v Trenčíne (Jiráskova 5), v Banskej Bystrici (Rudlovská cesta 53) a v Košiciach (Krivá 18). Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Pozvánka na seminár Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW

Miesto:
Pavilón č. 3, poschodie, areál výstaviska EXPO CENTER, Pod Sokolicami 43

Program:
9.00 registrácia účastníkov, 9.30 prednášky, 13.00 obed

Témy:

Právny rámec a možnosti malých výrobcov elektriny zo slnečnej energie

 • Čo vyplýva z legislatívy a aká je slovenská prax
  Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
  Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Uplatňovanie výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v oblasti výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
  Ladislav Gundžaga, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Prípadové štúdie

 • Ako pripraviť, realizovať a prevádzkovať zariadenie na rodinnom dome
  Igor Belovič, Schüco International KG
 • Technické riešenia zdrojov do 100 kW
  Gabriel Michel, Altener s.r.o

Panelová diskusia:

 • Postup a súvislosti pri pripájaní malých fotovoltických zdrojov do distribučnej sústavy
  Miroslav Jalec, Západoslovenská energetika, a.s.
  Ján Ostrovský, Stredoslovenská energetika, a.s.
  Ľuboš Holka, Východoslovenská energetika,

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatný seminár Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW, ktorý sa uskutoční 8. októbra 2010 v rámci medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne.

 

Cieľom seminára je poskytnúť praktický prehľad o reálnych možnostiach a problémoch pri využívaní fotovoltických zariadení na Slovensku. Malí producenti elektriny zo slnečnej energie budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré predchádzajú pripojeniu nových zdrojov do siete. Prednášku týkajúcu sa každoročného určovania výkupných cien elektriny z obnoviteľných zdrojov energie prednesie zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na záver seminára je pripravená diskusia s predstaviteľmi jednotlivých distribučných spoločností, ktoré majú povinnosť elektrinu vyprodukovanú z obnoviteľných zdrojov energie vykupovať.

 

Otázky pre diskutujúcich môžu záujemcovia zasielať už vopred na e-mailovú adresu určenú aj na prihlasovanie na seminár poradenstvo@siea.gov.sk. Prvých 100 zaregistrovaných záujemcov o účasť na seminári môže získať v deň konania seminára voľný vstup na veľtrh ELOSYS 2010. Vzhľadom na obmedzené kapacity je vhodné účasť potvrdiť najneskôr tri pracovné dni pred konaním seminára. E-mailovú správu je vhodné označiť slovom Fotovoltika a uviesť mená účastníkov, prípadne názov organizácie. Podrobnejšie informácie je možné získať na bezplatnom telefónnom čísle odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399 begin_of_the_skype_highlighting 0800 199 399 end_of_the_skype_highlighting.

 

Seminár je súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého poskytuje SIEA odbornú pomoc v troch poradenských centrách v Trenčíne (Jiráskova 5), v Banskej Bystrici (Rudlovská cesta 53) a v Košiciach (Krivá 18). Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Pozvánka na seminár Aktuálne podmienky pripojenia fotovoltických zariadení s výkonom do 100 kW

 

Miesto:

Pavilón č. 3, poschodie, areál výstaviska EXPO CENTER, Pod Sokolicami 43

 

Program:

9.00 registrácia účastníkov, 9.30 prednášky, 13.00 obed

 

Témy:

 

Právny rámec a možnosti malých výrobcov elektriny zo slnečnej energie

 

* Čo vyplýva z legislatívy a aká je slovenská prax

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra

* Uplatňovanie výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v oblasti výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ladislav Gundžaga, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

Prípadové štúdie

 

* Ako pripraviť, realizovať a prevádzkovať zariadenie na rodinnom dome

Igor Belovič, Schüco International KG

* Technické riešenia zdrojov do 100 kW

Gabriel Michel, Altener s.r.o

 

Panelová diskusia:

 

* Postup a súvislosti pri pripájaní malých fotovoltických zdrojov do distribučnej sústavy

Miroslav Jalec, Západoslovenská energetika, a.s.

Ján Ostrovský, Stredoslovenská energetika, a.s.

Ľuboš Holka, Východoslovenská energetika, a.s.

 

 • a.s.