Školenie SIEA - Bratislava, Košice

Pozvánka na školenia vzdelávacieho programu technik svetelných systémov


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS) pozývajú na pilotné školenia Technik svetelných systémov, ktoré sa uskutoční v Košiciach. K dispozícii sú posledné voľné miesta.

 
Cieľom pilotných školení, ktoré sú pripravené v rámci medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU, je sprostredkovať účastníkom základné poznatky, skúsenosti a umožniť získať praktické zručnosti pre prácu s osvetľovacími sústavami.

Školenia sú určené remeselníkom a pracovníkom na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru. Podmienkou absolvovania kurzu je minimálne nižšie odborné vzdelanie, t.j. ukončené stredoškolské vzdelanie s výučným listom alebo vyššie odborné vzdelanie, t.j. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Účasťna pilotných školeniach je bezplatná. Školenia sú rozvrhnuté do 5 pracovných dní. Rozsah je 40 hodín vrátane záverečnej skúšky. Školiace dni sú rozdelené do dopoludňajšieho bloku (08.00 – 12.00) a popoludňajšieho bloku (13.00 – 17.00). Úspešní absolventi školenia dostanú certifikát.

 

Maximálny počet účastníkov školení je celkom 35. Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom o účasť na školení vyplniť registračný formulár čím skôr. Registrácia na prvé školenie v Bratislave je už uzatvorená. Registrácia na školenie v Košiciach sa uzatvára po naplnení kapacity, najneskôr 25.5.2017. K dispozícii sú posledné voľné miesta. Pôvodne plánované školenie v Banskej Bystrici bolo z organizačných dôvodov zrušené.

Podrobnejšie informácie môžete získať e-mailom na adrese zuzana.palugova@siea.gov.sk . 

 

Registračné formuláre na školenia:

29.5. – 2.6.2017 – Košice 

Témy školenia pre profesiu technik svetelných systémov

Teoretická časť:

  • Legislatívne predpisy a technické normy pre oblasť svetelnej techniky
  • Žiarivé a fotometrické veličiny a jednotky
  • Svetelné zdroje a predradníky
  • Svietidlá
  • Osvetľovacie sústavy
  • Núdzové osvetlenie
  • Denné osvetlenie
  • Rušivé osvetlenie a oslnenie
  • Svetelnotechnický projekt

Praktická časť:
1. Čítanie svetelnotechnického projektu a projektu elektroinštalácie v časti osvetlenie
2. Výber vhodných svietidiel pre konkrétnu svetelnotechnickú úlohu
3. Výber vhodných svetelných zdrojov do svietidiel, praktická výmena svetelných zdrojov
vo svietidlách
4. Určenie parametrov prostredia na osvetlenie: geometrické pomery osvetľovaného
priestoru, odrazivosti a kolorita hlavných povrchov, charakter prevádzky
5. Zhodnotenie úrovne denného svetla, meranie činiteľa dennej osvetlenosti
6. Odhad potrebných osvetľovacích zariadení pre konkrétnu svetelnotechnickú úlohu
7. Návrh osvetlenia interiéru pomocou softvéru
8. Návrh osvetlenia exteriéru pomocou softvéru
9. Priestorové modelovanie interiéru a exteriéru pomocou softvéru
10. Montáž svietidiel a osvetľovacích zariadení podľa projektovej dokumentácie
11. Zapojenie svetelných obvodov vrátane ovládacích prvkov osvetlenia
12. Nastavenie a programovanie riadiacich systémov osvetlenia

 

Podrobnejšie informácie o projekte BUILD UP SKILLS – STAVEDU