Semináre SIEA - Košice, Banská Štiavnica a Bratislava

Pozvánka na semináre – Tvorba nových obchodných modelov v odvetví reklama a marketing

O nových obchodných modeloch v oblasti reklamy a marketingu sa bude hovoriť počas seminárov, ktoré pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúry (SIEA) v rámci projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Interaktívne podujatia na tému Tvorba nových obchodných modelov v odvetví reklama a marketing sa uskutočnia v troch slovenských mestách, konkrétne 2. 12. 2019 v Košiciach, 3. 12. 2019 v Banskej Štiavnici a 5. 12. 2019 v Bratislave.

O možnostiach, ako sa úspešne presadiť sa na trhu, budú tento raz hovoriť Kamil Aujeský, bloger a majiteľ agentúry samsiDigital, a Ing. Oľga Miháliková, manažérka Ceny za architektúru CE ZA AR a odborníčka Slovenskej komory architektov na propagáciu profesie architekta doma aj v zahraničí.

Tretia séria seminárov je určená predovšetkým pre marketérov a podnikateľov pôsobiacich v oblasti reklamy. Zúčastniť sa ich môžu aj kreatívci pôsobiaci v ďalších troch podporovaných odvetviach – architekti, dizajnéri či programátori, keďže téma marketingu presahuje do všetkých oblastí kreatívneho priemyslu.

Vstup na podujatie je bezplatný. V prípade záujmu o účasť je potrebné sa vopred zaregistrovať na stránke projektu www.vytvor.me v časti Podujatia, kde je zverejnená aj Žiadosť o účasť na podujatiach s jej povinnými prílohami.
Podrobnejšie informácie je možné získať aj e-mailom na adrese kreativnepodujatia@siea.gov.sk alebo telefonicky v konzultačných centrách projektu KC Košice: +421 918 413 363 a KC Bratislava: +421 918 413 360.

Národný projekt je financovaný z operačného programu Výskum a inovácie. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry.