Bratislava, Banská Bystrica

Pozvánka na semináre o nových obchodných modeloch pre odvetvie dizajn a reklama a marketing

Ako zlepšiť svoje podnikateľské schopnosti a zručnosti v dizajne alebo v reklame a v marketingu? Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku aj tento rok pripravuje sériu podujatí zameraných na tvorbu nových obchodných modelov.

UPOZORNENIE: Plánované semináre boli zrušené v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke projektu www.vytvor.me.

Od začiatku pôsobnosti národného projektu SIEA v spolupráci s odborníkmi z oblasti architektúry, dizajnu a reklamy pripravila viac ako 20 odborných podujatí. Vďaka vysokému záujmu verejnosti, realizácia workshopov pokračuje aj v roku 2020.

Prvé semináre sa uskutočnia už počas marca, a to 24. marca 2020 pre dizajnérov v Bratislave a 30. marca 2020 pre marketérov v Banskej Bystrici. Ďalšie podujatia budeme realizovať v priebehu apríla, mája a júna 2020 vo viacerých slovenských mestách.
Podujatiami pre dizajn Vás budú sprevádzať ekonóm Ing. Marian Hains spolu s Mgr. art. Michalom Staškom, dizajnérom pôsobiacim na Slovensku a v Českej republike, držiteľom ocenenia RedDot Design Award winner 2013 v kategórii product design. Reklamu a marketing bude viesť Kamil Aujeský, úspešný bloger a majiteľ vlastnej marketingovej agentúry SamsiDigital a Ing. Oľga Miháliková, manažérka Ceny za architektúru CE ZA AR a odborníčka Slovenskej komory architektov na propagáciu profesie architekta doma aj v zahraničí. Svojimi skúsenosťami a znalosťami sa záujemcom o workshop pokúsia pomôcť k úspešnému presadeniu spoločnosti na trhu a k odstráneniu možných podnikateľských nedostatkov.

Workshopy sú určené predovšetkým pre dizajnérov a marketérov, no môžu sa ich zúčastniť aj architekti či programátori. Vstup na podujatie je bezplatný. V prípade záujmu o účasť je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Žiadosť o účasť aj s povinnými prílohami je zverejnená na stránke projektu www.vytvor.me. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnom čísle +421 908 676 187, prípadne e-mailom na adrese kreativnepodujatia@siea.gov.sk.