seminár SLOVALUX 2023 - Liptovský Mikuláš

Pozvánka na seminár – SLOVALUX 2023

 

Čaká vás rekonštrukcia osvetlenia v budove, firme alebo v obci? Ak chcete vedieť, aké sú najnovšie trendy v osvetľovaní, koľko môžete vďaka energeticky úsporným riešeniam ušetriť a na čo si dať pozor pri výbere realizátorov, príďte na odborný seminár Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti do hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši v dňoch 21. – 23. júna 2023, na ktorého organizácii sa spolupodieľala aj Česká společnost pro osvětlování a Slovenský národný komitét CIE. 

 

Termín konania: 21. – 23. júna 2023

Miesto konania: hotel Jánošík – Liptovský Mikuláš

 

Tohtoročný SLOVALUX bude mať novú programovú štruktúru. Členmi panela budú experti a zástupcovia dotknutých inštitúcií. Diskusia vytvorí priestor pre zapojenie všetkých účastníkov seminára. Budú sa hľadať strategické a koncepčné riešenia, ktoré majú ambíciu ovplyvniť celú svetelnotechnickú prax a budúcnosť svetelnej techniky na Slovensku a v Čechách.

Výstupom zo seminára budú závery, ktoré obdržia všetci účastníci a ktoré budú zverejnené na odborných fórach Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti, České společnosti pro osvětlování a ich partnerov.

Podujatie je určené pre svetelných technikov, elektrikárov, architektov, stavbárov aj iných odborníkov, a to z radov projektantov, predajcov, obchodníkov, manažérov, investorov, dodávateľov, realizátorov, mestských a obecných samospráv atď.

 

Dôležité termíny

Zverejnenie informácie s programom seminára:          30. apríl 2023
Zaslanie záväznej prihlášky:                                                  4. jún 2023

kontakt:

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

dionyz.gasparovsky@stuba.sk

+421 903 455 035