Online konferencia

Pozvánka na konferenciu o nových energetických štítkoch pre svetelné zdroje

Registrácia na toto podujatie bola uzatvorená. Aktuálne sa môžete sa registrovať na workshop Nové energetické štítky pre svetelné zdroje v praxi, ktorý sa uskutoční 21.10.2021.

 

Pozývame vás na online konferenciu o nových energetických štítkoch EÚ svetelných zdrojov, ktoré sa začínajú meniť tento rok. Povinnosť zavedenia nových energetických štítkov sa týka svetelných zdrojov a tých svietidiel, v ktorých svetelné zdroje tvoria integrálnu súčasť.

 

Konferencia je preto v prvom rade určená pre výrobcov, dovozcov a predajcov svetelných zdrojov a svietidiel s integrovanými svetelnými zdrojmi, čo v súčasnosti predstavuje podstatnú väčšinu vyrábaných svietidiel. Na konferencii budú vysvetlené legislatívne predpisy, postupy a termíny pre zavedenie nových štítkov. Získate aj praktické informácie o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zmeny v štítkovaní.

Hlavné termíny pre zavedenie nových štítkov svetelných zdrojov

Do 1. mája 2021 majú dodávatelia zabezpečiť, aby boli informačné listy produktov zaregistrované v spoločnej európskej databáze výrobkov EPREL.

Od 1. septembra 2021 začnú oficiálne platiť nové štítky pre svetelné zdroje a môžu byť zobrazené v predajniach.

Od 1. marca 2023 sa môžu predávať svetelné zdroje už iba s novým energetickým štítkom.

Online konferenciu organizuje Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Konferencia je súčasťou spoločnej informačnej kampane, ktorej cieľom je pomôcť dodávateľom pri prechode na štítky s novou stupnicou tried energetickej účinnosti od A po G.

Dátum: 14. 4. 2021

Čas: od 10.00 do 14.30 hod, prihlásiť sa možno od 9.50 hod

Prihlásenie: na základe registrácie, registrácia bola uzatvorená

Účasť:  bezplatná na základe registrácie, registrácia je otvorená do 18. h 13.4. 2021

Jazyk: slovenský

Program: v prílohe

Pozvánka: v prílohe

Kontakt: dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Podrobné informácie o zmene energetických štítkov a materiály pre predajcov a spotrebiteľov sú k dispozícii na www.energetickestitky.sk

 

Tešíme sa na vašu účasť