Konferencia SIEA - Trnava

Pozvánka na konferenciu Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

Sú budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť? A ako zladiť náročné požiadavky a zmysluplnú ekonomickú návratnosť pri projektoch bytových a verejných budov? Týmto témam bude venovaná konferencia, ktorá sa uskutoční 22. a 23. októbra 2015 v hoteli Holiday Inn v Trnave.

 

Bohužiaľ, registrácia na konferenciu je už uzatvorená.

 

Od roku 2020 by mali nové i obnovované budovy na Slovensku spĺňať technické požiadavky kladené na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Riešením, ako to dosiahnuť, je zásadnejšie minimalizovať tepelné straty a maximalizovať tepelné zisky v chladnom období a až v týchto súvislostiach uvažovať o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Aj o tom, do akej miery sú takéto projekty finančne náročné budú počas konferencie hovoriť  špecialisti, ktorí stáli pri projektovaní a realizácii viacerých budov s podstatne nižšou spotrebou energie. Prednášky sa budú popri odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Hovoriť sa bude o riešeniach v bytových domoch, administratívnych a polyfunkčných budovách, ale aj v školách či zariadeniach poskytujúcich služby pre seniorov.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy (IEPD). Podujatie nadväzuje na cyklus medzinárodných konferencií „Pasívne domy“. Tento rok sa vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU konferencia otvorí aj pre širšiu verejnosť.  Konferencia je tak určená pre architektov, projektantov, energetikov či špecialistov na technické zariadenia budov, ale aj pre zástupcov verejného sektora a súkromných investorov, ktorým pri novostavbách alebo obnove záleží na tom, aby ich projekty zohľadňovali prísnejšie požiadavky a najnovšie trendy. Po skončení konferencie organizuje IEPD exkurziu, počas ktorej si bude možné prezrieť v Trnave budovu s takmer nulovou potrebou energie.

Účasť na podujatí je bezplatná. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Aj o týchto budovách sa bude hovoriť:

domov_pro_seniory_modrice.jpgZUS_Holice.jpgeco_point_kosice.jpgpetrzalske_dvory_b.jpg

Program

22. októbra 2015

09.00 Registrácia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie: Kvetoslava Šoltésová, Henrich Pifko, Jan Bárta

1. BLOK: LEGISLATÍVA A PODPORA OBNOVY BUDOV NAD RÁMEC MINIMÁLNYCH POŽIADAVIEK

10.10 Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a podpora zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov,
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10.40 Podpora znižovania energetickej náročnosti budov a využívania obnoviteľných zdrojov energie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.10 Zelená úsporám aj ďalšie podporné systémy v ČR,
Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí ČR
11.40 Pasívne môžu byť aj verejné budovy. Ako na to? 
Josef Smola, Centrum pasivního domu
12.30 Obed

2. BLOK: PASÍVNE BUDOVY SÚ UŽ REALITA, ALE VYŽADUJÚ KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

13.45 Podpora výstavby nájomných domov zohľadní aj ich energetickú hospodárnosť,
Dana Pištová, Michaela Kollárová, Štátny fond rozvoja bývania
14.15 Úskalia pri návrhu a realizácii prestavby školských zariadení na pasívne budovy a ich šanca na nezávislosť,
Aleš Brotánek, Centrum pasivního domu
14.45 Demonštračné projekty ukazujú nové možnosti, no bez podpory sa nezaobídu,
Zuzana Luptáková, Trnavský samosprávny kraj, Pavol Paradeiser, riaditeľ SOŠ Senica, Lorant Krajcsovics, Inštitút pre energeticky pasívne domy
15.15 Občerstvenie
15.45 Prvé energetické výsledky administratívneho centra EcoPoint Košice,
Rastislav Badalík, EcoPoint, s.r.o.,
16.15 ZUŠ HOLICE – verejná budova v pasívnom štandarde. Ako vznikla a prečo sa mestu vyplatí,
Dalibor Borák, DOBRÝ DŮM, s.r.o., Ladislav Effenberk, mesto Holice, Milan Bakeš, BW Stavitelství, s.r.o.,
17.00 Panelová diskusia: Ako pri pasívnych budovách zladiť požiadavky a zmysluplnú ekonomickú návratnosť
Alena Ohradzanská (MDVRR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Katarína Korytárová (MH SR), Jakub Hrbek (SF ŽP ČR), Josef Smola, Aleš Brotánek (Centrum pasivního domu),  Lorant Krajcsovics ( IEPD), Rastislav Badalík (EcoPoint, s.r.o.), Dalibor Borák (DOBRÝ DŮM, s.r.o.), Ladislav Effenberk (mesto Holice)
18.00 Záver
 

23. októbra 2015

3. BLOK: NOVÉ TECHNOLÓGIE, MATERIÁLY A POSTUPY PRE BUDOVY

09.00 Technológie a ich architektonické súvislosti,
Henrich Pifko, Inštitút pre energeticky pasívne domy
09.30 Inovatívne materiály a postupy pre ultranízkoenergetickú úroveň stavieb,
Martin Mihál, Xella Slovensko, spol. s r.o.
10.00 Akumulácia tepla v budove a voľné chladenie – účinné riešenia bez spotreby energie
Peter Bohuš, e-Dome, a.s
10.20 Potenciál využitia tepelného čerpadla pri vykurovaní a chladení vo veľkých budovách
František Vranay, Technická univerzita Košice, Dušan Lukášik, Honors, a.s.
10.40 Občerstvenie

4. BLOK: AKO PREVÁDZKOVAŤ BUDOVY ENERGETICKY HOSPODÁRNE

11.10 Ako môže vykurovanie a vetranie v pasívnej administratívnej budove zásadne ušetriť prevádzkové náklady,
Bjorn Kierulf, Inštitút pre energeticky pasívne domy
11.30 Obnovené nízkoenergetické bytové domy sa nezaobídu bez energetického manažmentu. Čo by sme robili inak – 10 rokov po obnove,
Jan Sponar, mestská časť Brno – Nový Lískovec
11:50 Prestavba školskej budovy na bytový dom v Dubňanoch na Morave: projekt, realizácia a skúsenosti z prevádzky,
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení, s.r.o.
12:10 Systém centrálneho vetrania v ultranízkoenergetickom bytovom dome Petržalské Dvory – prvé skúsenosti s uvedením do prevádzky,
Michal Lešinský, Inštitút pre energeticky pasívne domy
12:35 Pasívny štandard v polyfunkčnom bytovom dome Zelené Átrium – plány a realita,
Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy, Samuel Sůra, e-Dome, a.s.
13.00 Obed
14.00 Ukončenie konferencie
Exkurzia IEPD s výkladom (individuálna doprava)
14:30 – polyfunkčný bytový dom Zelené Átrium, Štefana Moyzesa 2, Trnava (mapa )

Podmienky účasti:

  • Vstup na podujatie je bezplatný. Kapacita konferencie je už naplnená. Je však možné zaregistrovať sa na čakaciu listinu  prostredníctvom online formulára. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred konaním konferencie.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim. Z jednej spoločnosti sa môžu podujatia zúčastniť maximálne 2 zástupcovia. Len v prípade, že zostanú voľné kapacity, bude potvrdená registrácia aj ďalším zástupcom spoločnosti.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Hotel Holiday Inn Trnava

Registrácia účastníkov: 22. októbra 2015, 9.00 – 10.00 h

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.