Informačné semináre SIEA - Bratislava

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v Bratislave

SIEA v spolupráci s Ministerstvo hospodárstva SR pripravili pre žiadateľov o NFP informačný seminár k výzve k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, ktorý sa uskutoční 17. marca 2017 v Bratislave.


Termín a miesto konania: Bratislava, piatok 17. marec 2017
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 27

 

Program:
9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:10 – 12:00 Základné informácie o výzve
12:00 – 12:30 Prestávka
12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do stredy 15.3.2017 do 15.00 h.
Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

 

Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle Op KŽP: www.op-kzp.sk