seminár SIEA - Bratislava

Pozvánka na informačný seminár k výzve OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 46. výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch(OPKZP-PO4-SC421-2018-46)

Termín a miesto konania semináru:

Bratislava – budova SIEA, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 207
Pondelok 18. február 2019

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00 Základné informácie o výzve
12:00 – 12:30 Prestávka
12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Bližšie informácie nájdete na stránke www.op-kzp.sk