Seminár SIEA

Pozvánka na informačný seminár k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov

 

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)  a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Termín a miesto konania:

19. januára 2017 (štvrtok) / Banská Bystrica

Mestský úrad

Československej armády 26, Banská Bystrica

Veľká sála

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00 Prezentácie k výzvam

  • Základné informácie o výzvach
  • Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • Informácie k realizácii verejného obstarávania

12:00 – 12:30 Prestávka

12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Vašu účasť potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk, najneskôr do pondelka 16.1.2017 do 12:00. Účasť na seminároch je bezplatná.