seminár SIEA - Bratislava

Pozvánka na informačný seminár k 35. výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila informačný seminár k 35. výzve zameranej na podporu v zavádzaní systémov energetického  a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v Bratislave.


INFORMAČNÝ SEMINÁR
k 35. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35
4.4.1 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

 

Termín a miesto konania:
22.02.2018 o 10.00 Bratislava
Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

 

Upozorňujeme na zmenu termínu konania seminára na 22.2.2018 o 10.00h, miesto konania ostáva nezmenené.

 

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: martina.andelova@siea.gov.sk v termíne do 19.02.2018 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

 

Podrobné informácie sú zverejnené na  webovom sídle www.op-kzp.sk