Informačné semináre SIEA - Košice, Banská Bystrica

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla


SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach a Banskej Bystrici pripravili pre žiadateľov o NFP informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.


Termín a miesto konania: Košice, utorok 14. marec 2017

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 10:10 Predstavenie činnosti IPC pre EŠIF Košice

10:10 – 12:00 Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30 Prestávka

12:30 – 16:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 10.3.2017 do 12.00 h .

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.


Termín a miesto konania: Banská Bystrica, piatok 24. marec 2017

Veľká sieň MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00 Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30 Prestávka

12:30 – 16:00 Diskusia a osobné konzultácie

Pozvánka na seminár Banská Bystrica

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk  v termíne do 20.3.2017 h .

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Podrobné informácie sú zverejnené na  webovom sídle Op KŽP: www.op-kzp.sk