Semináre SIEA - Trenčín, Prešov

Pozvánka na informačné semináre k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na bezplatné informačné semináre k výzvam  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov ( OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov ( OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).


Termín a miesto konania:

13.december 2016 (utorok) Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A

14.december 2016 (streda) Prešov, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2


Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk  najneskôr do pondelka 5.12.2016 do 12.00 h. Vzhľadom na kapacitu prednáškových miestností je počet účastníkov obmedzený na 2 osoby z jednej spoločnosti. Účasť na seminárch je bezplatná.


Podrobnejšie informácie nájdete na www.opvai.sk .