Vrátiť sa na normálnu verziu

Diskusia - Banská Bystrica

Okrúhly stôl o energetických službách pre verejný sektor

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva zástupcov miest a obcí na okrúhly stôl na tému Energetické služby pre verejný sektor, ktorý sa uskutoční 4. mája 2011 počas výstavy PRO REGION v Banskej Bystrici.


Plánujete realizovať projekty zamerané na úspory energie a chcete mať istotu, že budú skutočne efektívne? Poučte sa zo skúseností iných. Pozvaní experti, medzi ktorými sú projektanti, realizátori, ale aj administrátori a hodnotitelia projektov, budú v jednotlivých blokoch diskutovať o tom, aké sú pri dodávke energetických služieb najčastejšie problémy, i o tom, ako im včas predísť.

 

Okrúhly stôl bude pre účastníkov pripravený 4. mája 2011 o 9. h v banskobystrickom hoteli LUX, Salón LUX 2, 1. posch., Námestie slobody 397/2. Stretnutie pripravila SIEA v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a CITENERGO.

 

Podujatie je určené pre zástupcov miest a obcí. Účastníci bezplatného seminára dostanú v deň konania voľnú vstupenku na súčasne prebiehajúce výstavy PRO REGIO, PRO EKO a PRO ARCH.


Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame účasť potvrdiť najneskôr 2. mája 2011. Zaregistrovať sa možno e-mailom na adrese poradenstvo@siea.gov.sk prípadne telefonicky na bezplatnej telefónnej linke 0800 199 399 alebo osobne v poradenských centrách v Banskej Bystrici, Trenčíne alebo v Košiciach.

Témy diskusných blokov:
  • Aby sme nemuseli zatepľovať dvakrát
  • Možno pri rekonštrukcii verejného osvetlenia hovoriť o návratnosti investície?
  • Čo ukázali prehľady spotreby a nákladov na energie tým, ktorí ich už robia?
Experti:

Peter Bindas, O.S.V.O. comp, a.s. Prešov

Miroslav Dian, ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o., Banská Bystrica

Marián Holúbek, Enviros, s.r.o.,

Eduard Kačík, Lightech, s.r.o., Bratislava

Jarmila Kaššová, Master Consulting, s.r.o., Zvolen

Pavol Kosa, SIEA

Peter Kovář, SIEA

Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

Marián Minarovič, Únia miest Slovenska

Ladislav Ondrejička, Energetická agentúra v Nitre

Marian Sliviak, starosta Lietavskej Lúčky

Alfonz Smola, STU Bratislava
Kvetoslava Šoltésová, SIEA

Program:

9.00    Otvorenie – Kvetoslava Šoltésová, SIEA

9.10    Blok 1: Obnova budov

Moderuje: Pavol Kosa, SIEA

10.30 Občerstvenie

10.50 Blok 2: Verejné osvetlenie

Moderuje: Pavol Kosa, SIEA

12.10 Občerstvenie

12.30 Blok 3: Monitorovanie a riadenie spotreby energie

Moderuje: Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

13.50 Obed

 

Seminár je súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU , v rámci ktorého SIEA poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo v troch konzultačných centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.