konferencia SIEA - Horný Smokovec

Konferencia Tepelná energetika efektívne

Zmeny, ktoré so sebou priniesla novelizácia zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 a pripravované úpravy zákona o energetickej efektívnosti. Týmto dvom hlavným témam sa bude venovať konferencia Tepelné energetika efektívne, ktorá sa uskutoční 13. a 14. mája 2014 v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Srdečne Vás pozývame.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Slovenským zväzom výrobcov tepla (SZVT) v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ľutujeme, ale kapacita podujatia bola naplnená.

Z dôvodu vyčerpania ubytovacej kapacity i naplnenia kapacity prednáškovej sály je už len možnosť zaregistrovať na čakaciu listinu – bez zabezpečenia ubytovania. V prípade, ak sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili.

Ak bude záujem o účasť pretrvávať, budeme sa snažiť konferenciu s rovnakou témou pripraviť na jeseň 2014. Predbežný záujem o účasť na tejto opakovanej konferencii môžete prejaviť už teraz – vyplnením elektronického formulára.

Program konferencie

13. máj 2014 Tepelná energetika – nové práva a povinnosti

Moderuje: Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
09.00 Prezencia účastníkov
10.00 Novela zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z.
Milan Dubnička, Ministerstvo hospodárstva SR, Kvetoslava Šoltésová, SIEA
11.30 Financovanie opatrení na úsporu energie a využívanie OZE prostredníctvom EŠIF
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
12.00 Obed
13.30 Zmeny v povoľovacích procesoch výstavby lokálnych kotolní spojených s odpájaním sa od CZT,
Rastislav Hanulák, SZVT
14.00 Práva a povinnosti dodávateľa zo zdroja v CZT pri výstavbe lokálnych kotolní,
Miroslav Obšivaný, SZVT
14.30 Panelová diskusia – Aplikácia novely zákona o tepelnej energetike
Milan Dubnička, MH SR; Kvetoslava Šoltésová, SIEA; Rastislav Hanulák, SZVT; Miroslav Obšivaný, SZVT; Ján Čižmár, Bratislavská teplárenská, a.s.; zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
15.30 Občerstvenie
16.00 Panelová diskusia – Opatrenia na úsporu energie v tepelnej energetike,
Kvetoslava Šoltésová, SIEA; Ivan Knapko, SIEA; Miroslav Mariaš, MH SR; Jozef Chudej, MH SR; Katarína Korytárová, MH SR; Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s.
17.00 Záver

14. máj 2014 Energetická efektívnosť ako cieľ

Moderuje: Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
09.00 Návrh zákona o energetickej efektívnosti
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
10.00 Opatrenia na plnenie cieľa úspor energie podľa smernice o energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, MH SR; Jozef Chudej, MH SR
10.30 Občerstvenie
11.00 Energetický audit – určenie potenciálu úspor energie
Pavol Kosa, Miroslav Obšivaný, SZVT
11.30 Vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektriny spaľovaním netriedeného komunálneho odpadu
Pavol Szemzö, Stavimex Slovakia a.s.; Bratislava, Milan Žabka, chariZma s.r.o.
12.00 Vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektriny spaľovaním energetickej drevnej štiepky
Erik Kováč, Stavimex Slovakia a.s., Milan Žabka, chariZma s.r.o.
12.30 Využitie KVET na Slovensku a jej ďalšia perspektíva
Miroslav Struž, GGE, a.s.
13.00 Obed
14.30 Záver a ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

  • Vstup na podujatie je bezplatný. Každý účastník sa musí zaregistrovať individuálne prostredníctvom online formulára. Vašu prihlášku považujeme za záväznú.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a ubytovanie.
  • Z dôvodu vyčerpania ubytovacej kapacity a naplnenia prednáškovej sály je už len možnosť zaregistrovať sa na čakaciu listinu bez zabezpečenia bezplatného ubytovania.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim, ktorého si môžete určiť. V prípade, že ho neuviedli, budú ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Vzhľadom na vysoký záujem o konferenciu prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 404, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 13. mája 2014, 9.00 – 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.