Nový Smokovec.

Konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie 2022.

Termín konania: 16. – 17. máj 2022

Miesto konania: hotel Atrium, Nový Smokovec

 

Program je rozdelený do 5 monotematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

Počas prvého dňa konferencie vystúpi aj riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Kvetoslava Šoltésová s prednáškou na tému Investičná pomoc pre zariadenia na využívanie OZE a vedúci oddelenia poradenstva projektu SIEA Michal Ilovič odprezentuje aktuálne informácie o projekte Zelená domácnostiam.

Prihlásiť sa možno vyplnením záväznej prihlášky –  najneskôr do 11.5.2022 – a jej zaslaním e-mail: konferencie@sstp.sk.