Bratislava

Konferencia Inovácie pre lepší život – Smart Cities & Internet of Things

Novým možnostiam pri zavádzaní inteligentných riešení v slovenských mestách sa bude venovať konferencia Inovácie pre lepší život – Smart Cities & Internet of Things, ktorá sa uskutoční v pondelok 27. novembra 2017 v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton. Na konferencii bude predstavená aj stratégia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre Smart Cities.


Koncept Smart Cities spája inovatívne využitie informačných technológií, efektívne riadenie dopravy, udržateľnú spotrebu energie a zdravé životné prostredie. Cieľom má byť v prvom rade kvalitnejší život obyvateľov.

 

„Hoci sa v tejto oblasti momentálne otvára veľa nových možností, pri osvojovaní si princípov Smart Cities je väčšina slovenských miest len na začiatku. Konferencia je tak najmä pre samosprávy ideálnou príležitosťou inšpirovať sa, spoznať pripravované zmeny, dostupné spôsoby financovania a predovšetkým zistiť, ako začať s dôslednou prípravou zadania pri hľadaní najvhodnejších riešení. Byť „smart“ je moderné, ale treba byť aj prezieravý,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

 

Podujatie organizuje SIEA v rámci národného projektu inovujme.sk, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie. Konferencia je prioritne určená pre predstaviteľov samospráv, miest a obcí, ale aj pre zástupcov škôl, podnikateľov a širokú verejnosť. Vstup na podujatie je voľný. Registrovať sa možno prostredníctvom elektronického formulára prístupného zo stránky inovujme.sk.

 

Program je rozdelený do štyroch panelových diskusií. Úlohou prvých rečníkov je zhodnotiť, ako je Slovensko pripravené čeliť výzve Smart Cities a čo pre realizáciu tohto konceptu chystajú jednotlivé orgány štátnej správy. Druhá diskusia bude venovaná konkrétnym možnostiam financovania a podpory zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie, inštituciálnych investorov, ale aj lokálnych investorov. V ďalšom bloku budú prezentované inšpiratívne skúsenosti v oblasti plánovania a riadenia inteligentných miest vo svete. Posledný diskusný panel bude zameraný na predstavenie inovatívnych riešení technologických lídrov pri implementácii Smart Cities na Slovensku.