konferencia - Štrbské pleso

Konferencia ENERGETICKÝ MANAžMENT 2018

 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Asociácie energetických inžinierov a Asociácia energetických manažérov organizujú 4. ročník konferencie Energetický manažment na tému Efektívne riešenia využívania energie.


Termín konania: 19. – 20.3.2018

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso

Program konferencie sa skladá z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívne prostredie energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, kvalitu garantovaných energetických služieb, efektívne využitie alternatívnych zdrojov, energetický manažment v priemysle a softvér v energetickom manažmente.

Podujatie je určené pre architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke SSTP.

 

Počas prvého dňa konferencie vystúpia aj zástupcovia odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Prednášku na tému Podpora energetického manažmentu odprezentuje Kvetoslava Šoltésová. Prezentáciu na tému Systém energetického manažérstva, základ presadzovania energetickej efektívnosti bude mať Ivan Knapko.

 

Odborní konzultanti SIEA budú počas konferencie poskytovať bezplatné energetické poradenstvo v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU. Odborné energetické poradenstvo je k dispozícii aj v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt poradenstva je financovaný z Európskeho fondu reionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.