Bratislava, online

LEAP4SME „Konferencia energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch“

Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s partnermi medzinárodného projektu LEAP4SME organizuje 4. júla 2023 konferenciu o energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch. V priestoroch Európskeho parlamentu ju bude hostiť europoslankyňa Patrizia Toia, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Výboru pre priemysel, výskum a energetiku.

Na podujatí sa stretnú zástupcovia Európskej komisie, DG Energy, OECD, tvorcovia politík, národné energetické agentúry, podnikateľské združenia a ďalšie kľúčové subjekty, aby diskutovali o vytváraní a implementácii účinnejších politík zameraných na energetickú efektívnosť v malých a stredných podnikoch (MSP).

Bude to príležitosť získať informácie od tvorcov politík EÚ o najnovšom vývoji prepracovanej smernice o energetickej efektívnosti a zároveň lepšie pochopiť úlohu priemyslu a podnikov v aktualizovanej smernici.

Projektový manažér medzinárodnej spolupráce SIEA Stanislav Laktiš sa zúčastní panelovej diskusie o roli MSP v novej iniciatíve Európskej komisie Dohovor podnikov pre klímu a energetiku.

Miesto: priestory Európskeho parlamentu

Dátum konania: 4. júla 2023

Účasť: bezplatne

Registrácia: formulár

Sledovanie online: link na pripojenie