konferencia SIEA - Dudince

Konferencia Energetická efektívnosť – vec verejná

 

Aké energeticky efektívne opatrenia čakajú verejný sektor a prečo by mal ísť príkladom pre ostatných v tejto oblasti? Ako znížiť náklady na energiu? Do akej miery sú už zrekonštruované verejné budovy energeticky efektívne? Ako pripraviť úspešný projekt ich obnovy? Tieto a ďalšie otázky zodpovedia odborníci počas konferencie Energetická efektívnosť – vec verejná, ktorá sa uskutoční 24. a 25. mája 2012 v hoteli Minerál v Dudinciach.

Z KAPACITNÝCH DÔVODOV BOLA 17. MÁJA 2012 REGISTRÁCIA NA PODUJATIE UZATVORENÁ. PRIHLÁSIŤ SA DÁ UŽ LEN NA ČAKACIU LISTINU.

V prípade, že sa niektorí z prihlásených účastníkov odhlási, budeme stav dopĺňať v chronologickom poradí prijatých registrácií. Účastníkov budeme kontaktovať emailom.

Podujatie je určené pre zástupcov verejného sektora, ktorí sa starajú o prevádzku budov, vrátane starostov, primátorov, zástupcov VÚC, ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti. V PRÍPADE VYSOKÉHO ZÁUJMU O ÚČASŤ NA KONFERENCII BUDE UPREDNOSTNENÁ PRÁVE TÁTO CIEĽOVÁ SKUPINA.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Program

24. mája 2012 (štvrtok)

09.00 Prezencia účastníkov

BLOK: Energetická efektívnosť – formálna povinnosť alebo užitočná nevyhnutnosť

10.00 Aké opatrenia na úsporu energie  čakajú verejný sektor
– Kvetoslava Šoltésová,  Diana Kosová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.30 Prečo by mal ísť verejný sektor príkladom v energetickej hospodárnosti budov
– Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11.00 Do akej miery sú vykurovacie a klimatizačné systémy vo verejných budovách účinné
– Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
11.30 Budovy: audit alebo certifikát

Bronislava Herdová, En-Efekt, s.r.o.

BLOK: Úspora energie – chcete niečo urobiť pre zníženie nákladov?

12.00 Modernizácia budov financovaná z úspor nákladov na energiu
– František Kuťa, Siemens, s.r.o.
12.30 Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácii zdrojov tepla

– Ladislav Truchlík, K K H spol. s r.o.

13.00 Obed
14.30 Vykurovací systém – čo je dôležité pre dosiahnutie úspor energie
– Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r.o.
15.00 Možnosti zabezpečenia ohrevu vody s využitím slnečnej energie vo verejných budovách

– Marian Ježo, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

15.30 Ako na efektívne osvetlenie pre verejné budovy

– Eduard Kačík, Richard Kačík, LIGHTECH s.r.o.

16.00 Občerstvenie
16.30 Panelová diskusia: Ako sa vyznať v obchodných vzťahoch pri dodávke energie

– Karol Kehér (SIEA), Andrej Köllner (ZSE Energia, a. s.), Erich Gaďo (SPP, a. s.), Tomáš Lörincz (RWE Gas Slovensko, s. r. o.)

Diskusné témy

 • Cena za elektrinu, plyn a teplo. Jej štruktúra, špecifiká.
 • Je verejný sektor zaujímavým odberateľom energie pre dodávateľov?
 • Ako si ustrážiť, aby ste dostali za verejné financie maximum?
 • Do akej miery sa môže znížiť cena za dodávku energie, ak nakupujete centrálne pre všetky prevádzky?
 • Aké sú najčastejšie chyby pri výbere dodávateľa?
 • Aké sú najčastejšie argumenty alternatívnych operátorov a v čom sú ich slabiny?
 • Ako si overiť, či sú sľuby nového dodávateľa reálne?
 • Podpis zmluvy – kedy, kde, ako. Štandardy spoľahlivých partnerov.
18.30 Večera

25. mája 2012 (piatok)

BLOK: Teória a realita v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov

09.00 Ako vybrať skutočné energeticky úsporné opatrenia
– Zuzana Behríková, EkoFond, n. f.
09.30 Kde sa skrýva efektívnosť alebo ako pripraviť úspešný projekt
– Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.00 Úspory energie vo verejných budovách – pilotný projekt pre Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj
– Peter Kovář, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.30 Občerstvenie
11.00 Zásady energetického manažmentu budov v Trnavskom samosprávnom kraji
Rastislav Zovčák, Dalkia, a. s.
11.30 Úspory energie na stredných školách s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu  
– Peter Koščo, Košický samosprávny kraj
12.00 Oplatí sa samospráve zachovať centrálne zásobovanie teplom?
– Peter Švaral, mesto Rohožník
12.30 Diskusia
13.00 Obed

Sprievodný program:

Individuálne energetické poradenstvo SIEA v prvý deň konferencie – záujem o polhodinovú konzultáciu môžete potvrdiť pri prezencii 24. mája 2012.

Podmienky účasti:

 • Vstup na podujatie je bezplatný. Občerstvenie a ubytovanie hradí organizátor. REGISTRÁCIA JE V SÚČASTNOSTI Z KAPACITNÝCH DÔVODOV UZATVORENÁ. Prihlásiť sa dá už len na čakaciu listinuprihláška na čakaciu listinu.
 • Každý účastník sa registruje individuálne.
 • Vzhľadom na obmedzené kapacity prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť.
 • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 404 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 24. mája 2012, 9.00 – 10.00 h

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.