konferencia - Bratislava

Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu

 

Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu, na ktorej SIEA participuje ako odborný partner, sa bude konať dňa 29. apríla 2014, v priestoroch hotela SOREA Bratislava.

 

Konferencia je určená pre prevádzkových, finančných alebo investičných riaditeľov, pre riaditeľov správy, správcov budov alebo správcovské spoločnosti, pre majiteľov a konateľov firiem a pre zástupcov verejného sektora.

 

Témy konferencie:
  • Štátne politiky a legislatíva v oblasti energetickej efektívnosti
  • Skúsenosti s monitorovaním budov, energetický audit
  • Automatizované systémy pre úsporu energií
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Prípadové štúdie

 

Na konferenciu je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára. Účasť je spoplatnená. V prípade záujmu o podujatie môžete využiť zľavu vo výške 20 % na vstup. Pri registrácii postačí, ak si v elektronickom formulári pri poskytovaných zľavách zvolíte „Zľava pre členov zväzu, asociácie a združenia“ a zadáte zľavový kód „člen„.

Program konferencie
I.BLOK 9:00 – 11:00

Otvorenie konferencie

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, sekcia energetických činností, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ing.Peter Knapko, odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania, sekcia energetických činností, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vývoj tepelnotechnických požiadaviek a proces energetickej certifikácie budov

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD, riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný

Verejne budovy po rekonštrukcii, ich energetická efektívnosť a monitorovanie

Ing. Peter Kovář, riaditeľ odboru ostatných podporných programov, sekcia energetických činností, Slovenská inovačná a energetická agentúra

II.BLOK 11:20 – 12:50 hod

Energetická hospodárnosť budov v praxi
Peter Bohuš, e-Dome

Monitoring spotreby energie ako základ pre znižovanie nákladov na energiu v samosprávach

Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

Monitoring vládnych budov v Českej republike

Robert Máček, Enviros (ČR)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov používaním Energy Performance Contracting (EPC)

Ivo Slavotínek, Miroslav Marada, ENESA (ČR)

III.BLOK 13:50 hod  – 15:10 hod

Case study: Inteligentné priemyselné osvetlenie

Matej Zubin, hlavný projektový inžiniér, Reflecta power, Slovinsko

Zelené átrium Trnava – projekt energeticky efektívneho a udržateľného bývania

Miroslav Marko, architekt

Energetická efektívnosť – Koľko nás bude stáť a čo za to

Miroslav Pejko, redaktor/editor HN

Znižovanie emisií CO2 – prognózy rozvoja energetiky
Ing. Miroslav Balog, PhD., Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

 

Viac informácií, ako aj registračný formulár nájdete na http://konferencie.hnonline.sk/podujatia/326_energeticka-efektivita-pre-biznis-a-verejnu-spravu