Banská Bystrica

Konferencia ENEF 2020

Asociácia energetických manažérov a spoločnosť MEEN organizujú 14. ročník odbornej konferencie na tému „Čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí”.

 

Termín konania: 13. – 14. októbra 2020

Miesto konania: Hotel LUX, Banská Bystrica

 

Tematické okruhy konferencie:

1.  Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania
2.  Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný sektor energetiky
3.  Efektívne priemyselné a občianske budovy
4.  Slnečná energia a jej efektívne využitie – termika
5.  Energetické služby – doba post-eurostatová
6.  Slnečná energia a jej efektívne využitie – fotovoltika
7.  Projekt ekologizácie zdroja Zvolenskej teplárenskej a.s.

 

Pre koho je podujatie určené:
výrobcovia, dodávatelia a spotrebitelia energie
energetickí manažéri a podnikatelia v oblasti energie
spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
zástupcovia štátnej správy a samosprávy
vlastníci a správcovia priemyselných, obchodných a bytových objektov
mimovládne organizácie
vzdelávacie a výskumné organizácie

 

Podrobnejšie informácie:
http://www.enef.eu/2020/