seminár SIEA, Poprad

Inovačný seminár pre riaditeľov stredných škôl

Projekt inovujme.sk ponúka inovačné workshopy rozvíjajúce kreativitu, inovatívne myslenie a prezentačné zručnosti študentov. Už po druhýkrát lektori národného projektu predstavia workshop zástupcom stredných škôl na dvojdňovom Inovačnom seminári, ktorý sa uskutoční 4. a 5. októbra 2018 v Poprade.

 

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra so zámerom ponúknuť inšpiráciu založenú na pozitívnych príkladoch z praxe a otvoriť diskusiu na tému inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Cieľom podujatia je tiež získať spätnú väzbu od riaditeľov a učiteľov na inovačný workshop a vytvoriť pôdu pre networking pedagogickej praxe.

 

Seminár sa bude konať v hoteli Satel v Poprade od 4. do 5. októbra 2018. Prvou prednášajúcou bude riaditeľka Sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja z Metodicko-pedagogického centra Darina Výbohová s prezentáciou nazvanou Riadenie inovatívnej školy. V priebehu dvoch dní budú na podujatí pokryté viaceré aspekty vzdelávania. Peter Bologa, riaditeľ Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici, bude hovoriť o tom, čo znamená byť inovatívnym riaditeľom a Jana Kušnírová z Ekonomickej univerzity v Bratislave zasa predstaví ocenenie Inovatívny učiteľ.

Popoludnie v prvý deň podujatia bude venované inovačnému workshopu: „Je pre nás dôležité, aby si vedenie škôl vyskúšalo inovačný workshop na vlastnej koži. Lektori počas piatich hodín účastníkov prevedú inovačným procesom, uvedú niekoľko inšpiratívnych príkladov z podnikateľskej praxe a ukážu im techniku generovania nových nápadov,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Národný projekt inovujme.sk organizuje inovačné workshopy na stredných školách a univerzitách po celom Slovensku. Od riaditeľov škôl aj samotných študentov majú lektori výbornú spätnú väzbu a „objednávky“ na workshop už na niekoľko mesiacov vopred. Tím lektorov z inovujme.sk navštívi počas šiestich rokov trvania projektu 240 stredných škôl.

Piatkový program odštartuje riaditeľ Sekcie Inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický s prednáškou nazvanou Inovuj alebo zomri. Po ňom budú hovoriť lektori stredoškolských workshopov. František Kozmon odprezentuje, čo si vyžaduje zmýšľanie inovátora v pedagogickej sfére, a Tomáš Varadínek predstaví všetky aktivity národného projektu inovujme.sk. Výkonný riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy Ladislav Piršel prinesie na podujatie prezentáciu Energeticky efektívna škola. Popoludnie druhého dňa bude mať pod palcom Zdenka Osvaldová s Inovatívnou školou a Burzou skúseností. Účastníci sa tak môžu podeliť o dojmy zo seminára, dať spätnú väzbu prezentujúcim a vymeniť si skúsenosti z dennej praxe.

 

Účasť na workshope je bezplatná. Záujemcovia sa môžu registrovať zaslaním e-mailu na adresu inovujme@siea.gov.sk, podrobnejšie informácie o podujatí je možné získať telefonicky na čísle 0905 726 527.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Podrobnejšie informácie o workshopoch a ďalších aktivitách projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.