Bratislava, online

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu inštalácií fotovolických systémov v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pozýva na informačný seminár k výzve č. 79 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov v podnikoch, ktoré umožnia zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

 

Termín a miesto konania: 11.1.2023 (streda), Bratislava

Trvanie: od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Miesto: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

Registrácia: registrácia na podujatie bola vzhľadom na naplnenie kapacity uzatvorená

Online prenos: https://www.facebook.com/SIEAsk.sk

Prístup na Sli.do na kladenie otázok:
https://app.sli.do/event/dgsXovwBXVpuoqC6uDba6B

Heslo do aplikácie Sli.do: 3494208

Prezentácia: Prezentácia k výzve č. 79

Účasť: bezplatne

Jazyk: slovenský

Kontakt: esif@siea.gov.sk

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu na seminár prihlásiť prostredníctvom registračného formulára do 10.1.2023, respektíve do naplnenia kapacity. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám automatický systém potvrdí zaevidovanie registrácie. Potvrdenie akceptácie prihlášky bude rozoslané najneskôr dva dni pred konaním seminára.

Priebeh seminára bude možné sledovať aj online na https://www.facebook.com/SIEAsk.sk. Z podujatia bude vyhotovený aj videozáznam.