Bratislava

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Termín a miesto konania:

25.06.2020 o 10.00 Bratislava (štvrtok)

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27,
veľká zasadačka, 1.poschodie

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 24.06.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Vzhľadom na obmedzené kapacity miestnosti je možná účasť len 2 osôb za spoločnosť.

Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šál, šatka).

Pozvánka na seminár