Bratislava

Informačný deň k programu Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia


Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci so SIEA a Ministerstvom hospodárstva SR organizuje 14. mája 2014 Informačný deň k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Bezpečná, čistá a efektívna energia.

 

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov. 

Účastníci získajú prehľad o pravidlách programu a možnosti zapojenia sa do projektov, ktoré predstavujú prvú ligu európskeho výskumu a inovácii.

 

Termín: 14. máj 2014, 13.00 h 

Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR, konferenčná miestnosť, Lamačská 8A, Bratislava

 

Prezentácie:

 

Róbert Szabó, Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR – Otvárací príhovor

Vladimír Zuberec, Európska komisia DG Energy – Úvod do programu Horizont 2020

Roman Doubrava, Európska komisia DG Energy – Výzvy Horizontu 2020 v oblasti energií

TBC, SOVVA – Úspešnosť SR v programe 7.RP

Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra – Úspešnosť SR v programe IEE

Ivan Filus, NCP pre oblasť Malé a stredné podniky- Účasť SME v Horizonte 2020

Viera Petrášová, NCP pre oblasť Právne a finančné otázky – Pravidlá účasti v Horizonte 2020

Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra – Úspešný projekt 7.RP: CEUBIOM

Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava – Úspešný projekt IEE: TRANSPARENSE

 

Ďalšie detailné informácie a odporúčania k možnostiam, ako sa zapojiť  do konkrétnych projektov v rámci Rámcového programu Horizont 2020, je možné získať počas sprievodných seminárov.