festival - Bratislava

Festival inteligentného podnikania v Bratislave

Digitálny rozvoj podnikania, efektívne a bezpečné využívanie digitálnych technológií vo firemnom prostredí, či inovatívna práca s ľudskými zdrojmi v digitálnom prostredí. Aj o týchto témach budú môcť diskutovať priaznivci digitálnych technológií so slovenskými a zahraničnými odborníkmi na Festivale inteligentného podnikania 2018 (Smart Business Festival SK 2018).

 

Festival sa uskutoční 19. septembra 2018 od 10:00 hod. v Hoteli Bôrik v Bratislave. Účastníci sa môžu dozvedieť, ako fungujú v praxi novinky z digitálneho prostredia, vedy a techniky, a ako ich možno využiť vo vlastnom podnikaní k vyššej konkurencieschopnosti. Zároveň môžu spoznať inovatívne postupy a riešenia, ktoré sa osvedčili v zahraničí, ale aj získať nové obchodné kontakty.

 

Podujatie organizuje ako spoločné stretnutie zástupcov krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska v rámci Stredoeurópskej platformy pre digitálne inovácie CEEInno, pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou, Společností vědeckotechnických parků ČR a HP Inc. Slovensko.

 

Program a podrobné informácie sú k dispozícii na www.smartbusinessfestival.sk. Vstup je bezplatný na základe predchádzajúcej registrácie. Počet miest je však obmedzený, preto by sa mali záujemcovia registrovať čo najskôr, a to prostredníctvom formulára zverejnené ho na stránke http://ceeinno.eu/sk/smart-business-festival/registrace/.