Bratislava

Energy Day Bratislava 2015

Zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach energetických úspor je cieľom podujatia „Energy day Bratislava 2015“, ktoré hlavné mesto Bratislava  a Bratislavský samosprávny kraj pripravili na 24. júna 2015 na Primaciálnom námestí v Bratislave.

Termín: 24. júna 2015

Miesto: Primaciálny palác a Primaciálne námestie v Bratislave

Podujatie sa koná v rámci celoeurópskych iniciatív „Dohovor primátorov a starostov“ a „Sustainable Energy Week 2015“, počas  ktorého sa v krajinách Európske únie uskutoční viac ako 600 rôznych aktivít.

Program:

Verejná časť
Nádvorie Primaciálneho paláca

10:30 – 15:00 Prezentácie asociácií a agentúr pôsobiacich v oblasti energetiky

Sprievodné akcie, energetické poradenstvo, ukážka ostrovného FV systému, jazda na elektromobile a elektrobicykli

10:30 – 11:00 Tlačová konferencia

Odborná časť
Miestnosť č. 5 – Justiho sieň, Primaciálny palác č. 1, Bratislava

10:30 – 11:00 Registrácia
11:00 – 11:15 Príhovor a oficiálne privítanie:

primátor Hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal

predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo

11:15 – 15:00 Prezentácie a diskusia na témy v oblasti energetickej efektivity:

  • Týždeň udržateľnej energie z pohľadu Európskej komisie – Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Dohovor primátorov a starostov – Marián Minarovič, Únia miest Slovenska
  • Bratislava: Akčný plán a jeho plnenie – Miroslav Muška, energetik Hl.m. SR Bratislavy
  • Bratislavský samosprávny kraj: Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK, Kamil Halász, H-AC Projekt
  • Žiť energiou – optimálne informácie v správny čas – Eduard Jambor, Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Tvorba akčných plánov energetickej efektívnosti – Marcel Lauko, ECB
  • EPC v praxi – Tomáš Kubečka, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
  • Energia vo vzťahu k životnému prostrediu – Vladimír Mosný, SASŢP
  • Miesto OZE v lokálnej energetike – Pavel Šimon, SAPI
  • Elektromobilita v pôsobnosti samospráv – Alexej Dobroľubov, SEVA

15:00 Záver podujatia

Váš záujem o účasť na odbornej časti prosím prejavte mailom na Joana.Holcikova@region-bsk.sk  do 18. 6. 2015.