Seminár SIEA - Košice, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na poskytovanie grantov na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma de minimis). 

 

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-31DM-1401

– 20.10.2014 – Košice                    – Úrad Košického samosprávneho kraja,

                                                         Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

– 21.10.2014 – Banská Bystrica     – Úrad   Banskobystrického samosprávneho kraja,   

                                                         Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

– 22.10.2014 – Žilina                        – Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

                                                          Komenského 48, kongresová hala

– 27.10.2014 – Bratislava                – Slovenská inovačná a energetická agentúra,

                                                          Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie                 

 Program seminárov :

–   9,30-10,00      Registrácia účastníkov

10,00-11,00      Prezentácia výzvy KaHR-31DM-1401

11,00-12,00      Otázky, diskusie, konzultácie

12,00-13,00      Prestávka

13,00-14,00      Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladanie ŽoNFP

14,00-15,00      Otázky, diskusia, konzultácie

 

Výzva  je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je  Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov s cieľom rastu konkurencieschopnosti cestovného ruchu (schéma pomoci de minimis) KaHR-31DM-1401, ktorá bola vyhlásená 12. septembra2014.

 

Žiadosti o NFP v rámci tejto  výzvy je možné predkladať do 11. decembra 2014, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 8 000 000 EUR.

 

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Prosím o uvedenie Vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonický kontakt. Na uvedenú adresu môžete posielať konkrétne otázky.   


Všetky potrebné dokumenty k výzve nájdete tu.

Viac informácií získate na t.č. 02/58248 451 


Semináre v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach sú uskutočnené v spolupráci s Banskobystrickým, Žilinským a Košickým samosprávnym  krajom.


Pozvánka na bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-31DM-1401

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-31DM-1401