Trenčín

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu Drevodomy pasív, strechy a izolácie

Ak sa zaujímate o drevodomy a najmä o pasívne domy, môžete sa o nich poradiť s odbornými konzultantmi Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas špecializovaného stavebného veľtrhu Drevodomy pasív, strechy a izolácie v Trečíne.

Všetko, čo sa týka spotreby energií a úspory nákladov v súvislosti s energetickou náročnosťou stavieb, môžu návštevníci veľtrhu, ktorý sa koná 23. až 25. januára 2020 v Trenčíne,  bezplatne prekonzultovať s odbornými energetickými konzultantmi v stánku SIEA. Návštevníkom poskytnú informácie aj o možnostiach získania príspevku na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam.

Na veľtrhu odznejú aj prednášky odborných konzultantov SIEA, pričom 24. januára o 11.h bude témou prednášky energetické poradenstvo Žiť energiou a 25. januára o 11.30 h zase možnosti zíksania podpory z projektu Zelená domácnostiam.

Veľtrh má za cieľ pritiahnuť pozornosť návštevníkov na drevodomy a pasívne domy, informovať o ich výhodách a o tom, komu sa oplatia. Budú sa skloňovať termíny ako priateľský k ekológii, nízka, ba až nulová spotreba energií, rekordne krátky čas na stavbu, kvalita bývania z hľadiska vnútorného prostredia v drevodome, kvalitná izolácia, základ úspory nákladov…

Bezplatné poradenstvo bude v stánku SIEA v priestoroch výstaviska v pavilóne P-5,6. O konzultácie je možné požiadať aj v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Košiciach. Využiť možno aj bezplatnú telefónnu linku 0800 199 399. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke zitenergiou.sk.

Kde:

Výstavisko Expo Center Trenčín
Kedy:
23. až 25. januára 2020
v čase od 9. do 17.h, 25. 1. len do 16.h