Vrátiť sa na normálnu verziu

Banská Bystrica

Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby na poskytovanie garantovanej energetickej služby

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 31/2014 z 15. decembra 2014 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby na poskytovanie garantovanej energetickej služby sa bude konať

 23. novembra 2021.

v budove Úradu priemyselného vlastníctva, Švermova 54, Banská Bystrica.

 

Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk.

 

O prípadnej zmene alebo odložení termínu aktualizácie budeme všetkých prihlásených uchádzačov včas mailom informovať.

 

Účasť na aktualizačnej odbornej príprave je bezplatná. Podmienkou účasti na aktualizačnej odbornej príprave je zápis v zozname odborne spôsobilých osôb na poskytovanie garantovanej energetickej služby podľa § 19 ods. 11 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.