Vrátiť sa na normálnu verziu

Zvolen

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

OZNÁMENIE

o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie
v tepelnej energetike 

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo od absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční

v dňoch 18. – 19. septembra 2023

v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen.

Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. Viac informácií o konaní aktualizačnej odbornej prípravy nájdete na stránke www.szvt.sk.