Vrátiť sa na normálnu verziu

Online workshop

Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pozývajú na workshop o možnostiach zapojenia sa do ambicióznych a inovatívnych dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií. Dozviete sa všetky dôležité detaily o pripravovanom národnom výbere projektov a ich ďalšom posudzovaní Európskou komisiou.

Hlavným cieľom workshopu je poskytnúť praktické informácie o príprave projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a výberovom procese. So svojimi skúsenosťami sa s vami podelia aj uchádzači predchádzajúceho kola IPCEI zameraného na elektrobatérie.

Význam a výhody IPCEI projektov predstavia špeciálni hostia Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, a Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Termín konania: 26.11.2020

Trvanie:  od 9:00 hod. do 13:00 hod., prihlásiť sa možno od 8:50 hod.

Prihlásenie: Registrácia bola uzatvorená, k dispozícii je záznam z workshopu o projektoch IPCEI

Účasť: bezplatne

Jazyk: slovenský

Kontakt: ipceih2@siea.gov.sk

Na stiahnutie:

Pozvánka

Program

Ďalšie informácie o národnom výberovom procese projektov IPCEI budú postupne zverejňované na webovom sídle www.siea.sk

Vyhlásenie výzvy IPCEI 2020

Znenie výzvy IPCEI 2020

Čo je IPCEI?

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Registrácia na workshop Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií

Zaregistrujte sa teraz a 26. 11. 2020 sa dozviete viac o tom, ako sa môžete uchádzať o podporu výnimočných vysoko inovatívnych projektov.

(vypĺňajte s diakritikou):
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko a e-mailovú adresu za účelom registrácie na workshop o projektoch IPCEI. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://siea.vil10.com/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko a e-mailovú adresu za účelom zasielania informácií o projektoch IPCEI prostredníctvom e-mailových správ. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://siea.vil10.com/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám v predstihu zašleme pripomienku spolu s linkom na workshop.