Online workshop

Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti mikroelektroniky

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pozývajú na workshop o možnostiach zapojenia sa do ambicióznych a inovatívnych dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky. Dozviete sa všetky dôležité detaily o pripravovanom národnom výbere projektov a ich ďalšom posudzovaní Európskou komisiou.

Hlavným cieľom workshopu je poskytnúť praktické informácie o príprave projektov IPCEI v oblasti mikroelektroniky a výberovom procese. Projekty je možné prihlasovať do 22. marca 2021.

Termín konania: 16.3.2021

Trvanie:  od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Prihlásenie:  registrácia bola uzatvorená, k dispozícii sú prezentácie z workshopu

Účasť: bezplatne

Jazyk: slovenský

Kontakt: ipceime@siea.gov.sk

Na stiahnutie:

Program Workshop IPCEI ME

Ďalšie informácie o národnom výberovom procese projektov IPCEI budú postupne zverejňované na webovom sídle www.siea.sk

Vyhlásenie výzvy IPCEI ME 2021

Znenie výzvy IPCEI ME  2021

Čo je IPCEI?

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Registrácia na workshop Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti mikroelektroniky

Zaregistrujte sa teraz a 16. 3. 2021 sa dozviete viac o tom, ako sa môžete uchádzať o podporu výnimočných vysoko inovatívnych projektov.

(vypĺňajte s diakritikou):
odľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko a e-mailovú adresu za účelom registrácie na workshop Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti mikroelektroniky. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko a e-mailovú adresu za účelom zasielania informácií o možnostiach, ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti mikroelektroniky, prostredníctvom e-mailových správ. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám v predstihu zašleme pripomienku spolu s linkom na workshop.