Európske nariadenia

Rámcové nariadenie o energetickom štítkovaní

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a ruší smernica 2010/30/EÚ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R1369

Chladničky a mrazničky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R2016

Práčky a práčky so sušičkami

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 a smernica Komisie 96/60/ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R2014

Umývačky riadu

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2017 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie umývačiek riadu pre domácnosť, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R2017

Televízory a elektronické displeje

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R2013

Svetelné zdroje

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2015 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie svetelných zdrojov, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R2015

Chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2018 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32019R2018

 

Aktualizácia

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/340 zo 17. decembra 2020, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2019/2013, (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2015, (EÚ) 2019/2016, (EÚ) 2019/2017 a (EÚ) 2019/2018, pokiaľ ide o požiadavky na energetické označovanie elektronických displejov, práčok pre domácnosť a práčok so sušičkou pre domácnosť, svetelných zdrojov, chladiacich spotrebičov, umývačiek riadu pre domácnosť a chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021R0340