Vrátiť sa na normálnu verziu

Informácie pre predajcov a dodávateľov

Aké sú povinnosti výrobcov, dovozcov a predajcov elektrospotrebičov, ktoré budú mať tento rok nové energetické štítky? Využite praktický prehľad zmien súvisiacich s novými energetickými štítkami EÚ aj s užitočnými radami a odporúčaniami. 

Pripravili sme videozáznamy z prvej online konferencie  o energetických štítkoch, ale  aj zo seminára a nasledujúceho workshopu, ktoré sa venovali štítkovaniu svetelných zdrojov.  K dispozícii sú aj informačné materiály určené pre predajcov a spotrebiteľov. Tlačené verzie materiálov si môžete vyžiadať prostredníctvom elektronického formulára. Ak si chcete doplniť do materiálov vlastné logo, môžete požiadať o zaslanie podkladov v kvalite na tlač na adrese energetickestitky@siea.gov.sk. Všetky materiály sú k dispozícii v rámci spoločnej informačnej kampane, ktorú pripravuje SIEA a MH SR.

Symbol elektrických spotrebičov a energetických štítkov. Kliknutím na obrázok sa otvorí nová stránka: "Termíny a požiadavky"

Termíny a požiadavky

Hlavné požiadavky pri prechode na nové štítky pre domáce spotrebiče, elektronické displeje, televízory a svetelné zdroje.

Otázky a odpovede

Prehľad najčastejších otázok týkajúcich sa zavádzania nových štítkov a prechodných požiadaviek

Európske nariadenia

Priame odkazy na nariadenia EÚ