Nový energetický štítok pre umývačky riadu

Rozdiely v porovnaní so starým štítkom, okrem stupnice energetickej účinnosti a QR kódu

  • spotreba elektrickej energie uvádzaná pri programe ECO na 100 cyklov (pôvodne za rok)
  • vážená spotreba vody na jeden cyklus programu ECO
  • trvanie programu ECO
  • úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom a pribudla trieda úrovne vydávaného hluku
  • nový symbol pre menovitú kapacitu
  • energetická trieda sušenia sa už neuvádza