Nový energetický štítok pre televízory a elektronické displeje

Rozdiely v porovnaní so starým štítkom, okrem stupnice energetickej účinnosti a QR kódu

  • spotreba elektrickej energie uvádzaná na 1000 hodín prevádzky (pôvodne za rok)
  • pribudla spotreba energie na 1000 hodín pri prehrávaní vo vysokom dynamickom rozsahu (HDR)
  • už sa neuvádza príkon (W)
  • už sa neuvádza, či je zariadenie vybavené vypínačom schopným odpojiť televízor od napájania
  • horizontálne a vertikálne rozlíšenie v pixeloch