Nový energetický štítok pre svetelné zdroje

Nový energetický štítok svetelné zdroje

Rozdiely v porovnaní so starým štítkom, okrem stupnice energetickej účinnosti a QR kódu

  • žiadne rozdiely v porovnaní s predchádzajúcimi údajmi