Nový energetický štítok pre práčky

stitok_pracka

Rozdiely v porovnaní so starým štítkom, okrem stupnice energetickej účinnosti a QR kódu

  • spotreba elektrickej energie uvádzaná ako vážená spotreba na 100 cyklov (pôvodne za rok)
  • menovitá kapacita programu ECO 40 – 60 °C
  • vážená spotreba vody na cyklus (pôvodne za rok)
  • úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom iba vo fáze odstreďovania (pôvodne aj pri praní) a pribudla trieda úrovne vydávaného hluku
  • pribudlo trvanie programu ECO 40 – 60 °C