Nový energetický štítok pre práčky so sušičkou

Rozdiely v porovnaní so starým štítkom, okrem stupnice energetickej účinnosti a QR kódu

  • spotreba elektrickej energie uvádzaná ako vážená spotreba na 100 cyklov (pôvodne za jeden cyklus)
  • menovitá kapacita cyklu prania a sušenia a iba pracieho cyklu
  • vážená spotreba vody cyklu prania a sušenia a iba pracieho cyklu
  • úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom iba vo fáze odstreďovania (pôvodne aj pri praní) a pribudla trieda úrovne vydávaného hluku
  • trvanie cyklu prania a sušenia a tiež trvanie pracieho cyklu
  • nové sú aj všetky symboly