Nový energetický štítok pre chladničky na víno

Rozdiely v porovnaní so starým štítkom, okrem stupnice energetickej účinnosti a QR kódu

  • nový symbol pre fľaše na vína
  • rozdielny symbol pre úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom a pribudla trieda úrovne vydávaného hluku