Nový energetický štítok pre chladničky a mrazničky

Rozdiely v porovnaní so starým štítkom, okrem stupnice energetickej účinnosti a QR kódu

  • rozdielny symbol pre oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení
  • minimálna teplota mraziacich oddelení nie je uvedená
  • rozdielny symbol pre úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom a pribudla trieda úrovne vydávaného hluku