Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Podporné mechanizmy

fb_logo

Zelená iniciatíva


 

Úverová linka s nenávratným príspevkom pre projekty malých a stredných podnikateľov, ktoré znížia spotrebu energie a emisie skleníkových plynov

 

Poskytovateľ podpory
Európska investičná banka

Vykonávateľ programu
Tatra banka

 

V rámci Zelenej iniciatívy spolupracuje Európska Investičná Banka (EIB) aj so spoločnosťou SE Predaj, ktorá je dcérou spoločnosti Slovenské elektrárne. Záujemcovia o zvýšenie energetickej efektívnosti majú príležitosť získať nenávratný finančný príspevok do výšky 15% alebo 150 tisíc EUR podľa dosiahnutej úspory. Nenávratný grant je viazaný na pôžičku od EIB, ktorú banka poskytuje cez sprostredkovateľskú banku Tatra banku.

 

Oprávnené investície

  • Investície do energetickej efektívnosti bytových aj nebytových priestorov (jednoduché aj komplexné opatrenia, hĺbkové rekonštrukcie)
  • Energetická efektívnosť v priemysle
  • Solárne panely
  • Kotle na spaľovanie biomasy
  • Výroba tepla z geotermálnych zdrojov
  • Kombinovaná výroba tepla a elektriny
  • Rekonštrukcia systémov centrálneho zásobovania teplom

 

Medzi oprávnené investície patria investície na strane spotreby, zlepšujúce energetickú efektívnosť budov, infraštruktúry alebo zariadení. Investície do obnoviteľných zdrojov sú oprávnené iba ako súčasť projektov na zvýšenie energetickej efektívnosti.
Investície do nehnuteľností spĺňajúcich národné štandardy energetickej efektívnosti nie sú oprávnené. Rovnako nie sú oprávnené investície nákup pozemkov a nehnuteľností.


Podmienky

Investičné náklady projektu by nemali presiahnuť 25 mil. EUR a úver od EIB by nemal presiahnuť 12,5 miliónov EUR. Maximálna doba implementácie projektu by nemala za normálnych okolností presiahnuť 3 roky. Projekty musia byť realizované do konca júna 2015.


Investičné projekty musia splniť minimálne tieto kritériá

  • Projekty v stavebníctve musia dosiahnuť úspory minimálne 30 %
  • Ostatné projekty musia vykázať minimálnu úsporu 20 %
  • Zníženie emisií skleníkových plynov minimálne na úrovni 20 %

Všetky projekty musia byť v súlade s národnou a európskou legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia.

 

Oprávnení žiadatelia
- Malé a stredné podniky (MSP) podľa definície Európskej Komisie (menej ako 250 zamestnancov, ročný obrat menej ako 50 mil. EUR, súvaha menej ako 43 mil. EUR)
- Spoločenstvá vlastníkov bytov, ak spĺňajú podmienky odporúčania Európskej Komisie ohľadom MSP
- Spoločnosti poskytujúce energetické služby pre MSP a ostatných konečných príjemcov v prípade, ak je celý nenávratný finančný príspevok prevedený na MSP alebo iného konečného príjemcu
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).