Vaše podnety k činnosti SIEA

Ak máte podnet k činnosti SIEA, návrh na zlepšenie alebo chcete upozorniť na neefektívne čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie pri projektoch, ktoré administruje SIEA, využite nasledujúci formulár.

Ak si vyžiadate odpoveď a uvediete kontaktnú emailovú adresu, na vaše podnety bude odpovedať generálny riaditeľ SIEA. Formulár neslúži na zasielanie podaní, žiadostí o informáciu ani sťažností podľa osobitných právnych predpisov.

Vopred ďakujeme za každý podnet k činnosti SIEA, ktorý umožní zefektívniť čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov.