Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Vzdelávanie a skúšky / Energetické služby  / Podmienky skúšok

fb_logo

Podmienky skúšok odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby


Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky spolu aj s požadovanými dokladmi (kópia dokladu o ukončení požadovaného vzdelania podľa § 19 ods. 5 a kópia dokladu o odbornej praxi alebo čestné vyhlásenie podľa § 19 ods. 6 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) doručte najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky na adresu:

 

Mgr. Tomáš Doušek
Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica

 

Použite prosím priložený formulár žiadosti doc

 

Písomnú a ústnu časť skúšky vykoná uchádzač v jeden deň. Uchádzači, ktorým z kapacitných dôvodov nebude na prihlásený termín doručená pozvánka na skúšku, budú pozvaní v nasledujúcom termíne konania skúšky.

 

Bližšie informácie o skúške si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 48 4142625.

 

Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie:

 

a) znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich


1. poskytovanie garantovanej energetickej služby,
- Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Vyhláška č. 99/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby,
2. podnikanie v energetike,
- Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. podnikanie v tepelnej energetike,
- Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

 

b) odborných vedomostí o


1. metódach výpočtu úspor energie,
2. možnostiach a spôsoboch financovania garantovanej energetickej služby,
3. energetických analýzach a energetických auditoch,
4. navrhovaní projektov zameraných na energetickú efektívnosť,
5. prevádzke a údržbe energetických zariadení,
6. monitorovaní a hodnotení spotreby energie. 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).